Leversjukdomar

Leversjukdomar reducerar tillfälligt eller permanent levercellernas funktion eller innebär tumörbildning. Funktionsstörningen kan bland annat innebära att utsöndringen av gallfärgämne blir onormalt långsam så att gulsot uppstår.

En viktig grupp leversjukdomar är virushepatiter, som medför trötthet och aptitlöshet. De läker vanligen ut efter kortare eller längre tid, men hepatit B och C kan bli kroniska och leda till levercirros eller levercancer.

Levercirros (skrumplever) kan även orsakas av kronisk gallgångsinflammation eller alkoholmissbruk och ibland kan ingen orsak fastställas. En speciell form är primär biliär cirros, som utgår från en process av okänd orsak i gallgångarna. Alla former av cirros medför en viss ökning av risken för levercancer på längre sikt.

Med levercancer innebär att en tumör uppstått i levern, antingen i leverceller eller i gallgångsceller.