Levern och alkohol

Det tar ungefär tre timmar för levern att förbränna alkoholen i en burk starköl. ”Gifterna” i alkohol bryts snabbt ned av kroppen. Det kan däremot ta flera veckor till månader för kroppen att återhämta sig helt från eventuella skador som alkoholen orsakat.

Levern är kroppens reningsverk och rensar bort ämnen som inte hör hemma i blodet. Om du har druckit mycket alkohol under en längre period kan levern kännas svullen och öm. Det beror då förmodligen på att levern är skadad av alkoholen.

När du dricker en stor mängd alkohol vid ett tillfälle, eller på fastande mage, klarar inte levern av att ta hand om all alkohol direkt. I stället fortsätter en stor del med blodet vidare ut i kroppen. Alkoholen når då och kan påverka funktionen hos andra organ och vävnader.

Redan vid ”normal” konsumtion av alkohol kan leverskador uppstå och alkoholen är kanske den största riskfaktorn för leverskador, särskilt om levern samtidigt får arbeta med det smärtstillande ämnet Paracetamol som ingår i bland annat Alvedon.