Hem

Fakta om levern

Levern är människans näst största organ. Den har många komplexa funktioner men bland annat pumpas blodet därigenom och renas. En vuxen människas lever väger omkring 1,5 kg och är placerad på höger sida högst upp i buken precis under revbenen och över magsäcken som ligger till vänster.

På baksidan av levern finner vi även gallblåsan som är förvaringsplats åt gallan. Gallans uppgift är att finfördela fettet till mindre droppar så fettnedbrytande enzym lättare kan komma åt. Gallan innehåller gallsalter, kolesterol och gallpigmentet bilirubin som ger gallan dess gröna färg. Bilirubin bildas från nerbrutna röda blodkroppar och ger också avföringen dess brunaktiga färg.

Levern och gallblåsan förses med syresatt blod från tarmarna och leverartären. Här finns även de celler som är ansvariga för att rena blodet från skadliga ämnen, såsom bakterier och viruspartiklar. Fungerar inte levern som normalt kan man få allvarliga sjukdomar.

Levern och sjukdomar

En vanlig orsak till leversjukdomar är en hög konsumtion av alkohol.